Nieuws

december 7, 2017

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het is niet ongebruikelijk om in een dergelijke overeenkomst een regeling op te nemen voor het geval de werknemer uit dienst gaat terwijl het leasecontract van de auto nog loopt. Met name wanneer de werknemer invloed heeft op de keuze van de auto of wanneer op verzoek van de werknemer een duurdere auto wordt gekozen zal de
december 6, 2017

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begroting van het ministerie voor 2018 en de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Planbureau.
december 5, 2017

Wat brengt 2018!

Wat brengt 2018! Hieronder in het kort een aantal wijzigingen waar u rekening mee moet houden in 2018. Voor meer informatie kunt u ons uiteraard bellen of mailen! Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De nieuwe tegemoetkoming komt er, omdat er met ingang van 1 juli 2017 een aantal dingen zijn veranderd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: Het
december 5, 2017

Aandachtspunten jaarafsluiting

Aandachtspunten jaarafsluiting Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers Leningen verstrekt aan personeel Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 55 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan hebt u mogelijk recht op een korting op de premies werknemersverzekeringen. Oudere werknemers: U hebt recht op de
december 5, 2017

Auto van de werkgever

Auto van de werkgever Er zijn een aantal wettelijke regels m.b.t. de (bestel)auto van de werkgever. Het maakt daarbij niet uit of u deze (bestel)auto least, koopt of huurt. Wanneer deze (bestel)auto ook voor privé ritten wordt gebruikt moet er in de salarisadministratie rekening worden gehouden met een bijtelling voor privé gebruik, tenzij het aantal privé kilometers maximaal uit komt op 500 per jaar. Om een bijtelling te voorkomen kunt u gebruik maken van een gesloten
december 5, 2017

Onbelaste (on)mogelijkheden

Onbelaste (on)mogelijkheden Het is mogelijk om onbelast geld of goederen te vergoeden of te verstrekken aan uw werknemers. Voor het kalenderjaar 2017 is deze zogenoemde 'vrije ruimte' of forfaitaire ruimte gemaximeerd op 1,2% van het fiscale loon. Dit is de zogenoemde Werkkostenregeling. Kijk goed na of u hier in 2017 optimaal gebruik van maakt. Er zitten ook risico's aan deze werkkostenregeling. Zie onderstaande voorbeelden. Voorbeeld 1 Stel het fiscale loon in 2017 binnen een
december 5, 2017

Jaarafsluiting 2017

Jaarwisseling 2017-2018 Wat gaan we doen? In de komende weken wordt het jaar 2017 afgesloten en wordt de salarisadministratie voor 2018 opgestart. Hier hebben wij uw hulp bij nodig! Afsluiting 2017: Voor het afsluiten van het jaar 2017 is het van groot belang dat we zeker weten dat er geen betalingen/verloningen meer te verwachten zijn. Wilt u controleren of één van onderstaande zaken van toepassing zijn: Zijn er nog nieuwe medewerkers, bonussen of andere betalingen te melden die
november 29, 2017

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast heeft de minister het maximumpremieloon vastgesteld voor de heffing van de premies
november 29, 2017

De Tweede Kamer heeft Belastingplan 2018 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen met twee amendementen. Het eerste amendement betreft het tijdstip van ingaan van wijzigingen in de omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden deze wijzigingen ingaan op 1 januari 2018. Dat wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2019. Het tweede amendement regelt dat de aansprakelijkheid van een pandhouder, hypotheekhouder of executant voor de omzetbelasting die is verschuldigd bij
november 28, 2017

Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen aangenomen, nadat het op een aantal onderdelen is gewijzigd door het aannemen van enkele amendementen. Een van de amendementen betreft het structureel maken van de vermenigvuldigingsfactor in de giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen. Een ander aangenomen amendement heeft tot gevolg dat de inkeerregeling niet geheel wordt afgeschaft maar alleen voor zwartspaarders. In andere gevallen blijft het mogelijk om

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder