Nieuws

januari 12, 2017

Gebruikelijk loon en pensioenuitkering

De dga van een bv moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen. Voor 2017 geldt een bedrag van ten minste € 45.000. Bij de vaststelling van het gebruikelijk loon wordt geen rekening gehouden met pensioenuitkeringen of andere inkomsten uit de bv. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. De procedure betrof een dga die een salaris van € 60.000 per jaar ontving voor zijn werkzaamheden. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd het salaris per 1
januari 12, 2017

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;3. € 45.000 (2016: € 44.000). De bv heeft de mogelijkheid om een lager loon aannemelijk te maken dan het op grond
januari 12, 2017

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een pensioenaanspraak, die wordt prijsgegeven, loon uit vroegere dienstbetrekking vormt, tenzij de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is. In een besluit van de staatssecretaris van Financiën is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om situaties aan te wijzen waarin van prijsgeven geen sprake is. Een dga, wiens pensioenvoorziening door zijn bv in eigen beheer werd gehouden, ging op 1 mei 2013 met pensioen. De dga had recht op een jaarlijkse
januari 5, 2017

Lage-inkomensvoordeel

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming over 2017 wordt automatisch berekend aan de hand van de loonaangifte over 2017 en in 2018 door het UWV uitbetaald. De tegemoetkoming wordt verleend voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 9,54 en € 11,92. Zij moeten in 2017 ten minste 1.248 uren verloond worden en mogen de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Het uurloon wordt
januari 5, 2017

Wijzigingen loonbelasting

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,30 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,50 per dag. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van
januari 5, 2017

Bedragen kindregelingen

KinderbijslagVanaf 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.0 t/m 5 jaar € 198,38;6 t/m 11 jaar € 240,89;12 t/m 17 jaar € 283,40. KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2017 zijn als volgt. Dagopvang € 7,18; Buitenschoolse opvang € 6,69; Gastouderopvang € 5,75. Kindgebonden budgetVoor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis. Aantal kinderen Inkomen tot € 20.108 1 €
januari 4, 2017

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever bij ontslag op zijn initiatief altijd een transitievergoeding betalen aan de werknemer als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft bestaan. Voor de eerste tien jaar van het dienstverband bedraagt de vergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor alle volgende dienstjaren bedraagt de vergoeding een half maandsalaris. De vergoeding bedraagt in 2017 maximaal € 77.000 of een jaarsalaris als dat hoger is. Er hoeft geen transitievergoeding betaald
december 22, 2016

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen exclusief vakantietoeslag per leeftijdsgroep. Minimumloon leeftijd per maand per week per dag 23 jaar en ouder € 1.551,60 € 358,05 € 71,61 22 jaar € 1.318,85 € 304,35 € 60,87 21 jaar € 1.124,90 € 259,60 € 51,92 20 jaar € 954,25 € 220,20 € 44,04 19 jaar € 814,60 € 188,00 € 37,60 18 jaar € 706,00 € 162,90
december 22, 2016

Belastingplan 2017 aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke Belastingplan 2017 en de wetvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2017 (nummer 34.553), Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (nummer 34.554), Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (nummer 34.527) en Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (nummer 34.545). Bij de behandeling van de wetsvoorstellen zijn enkele moties ingediend. De Eerste Kamer heeft een motie
december 21, 2016

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

Een van de aspecten die samenhangen met de verhoging van de AOW-leeftijd is een verhoging van de aanvangsleeftijd van de opbouw van het AOW-pensioen van 15 naar (ruim) 17 jaar. Op die manier blijft de opbouwperiode 50 jaar. Per verzekerd jaar bedraagt de aanspraak op het AOW-pensioen 2%. Door de verschuiving van de opbouwperiode vervallen de verzekerde jaren tussen de 15e en de 17e verjaardag. Zolang iemand verzekerd blijft hoeft dat geen probleem op te leveren omdat deze jaren aan het einde van

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder