Nieuws

december 20, 2018

Onterechte loonsanctie

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Deze verplichting geldt voor de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Het UWV kan de loondoorbetalingsverplichting bij wijze van sanctie verlengen met 52 weken wanneer onvoldoende activiteiten worden ontplooid om de werknemer te laten re-integreren in het arbeidsproces. Het UWV legde een loonsanctie op aan een werkgever, ondanks dat de werknemer, die in het kader van zijn re-integratie was belast
december 20, 2018

Belastingplan 2019 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat naast het eigenlijke Belastingplan de volgende wetsvoorstellen: Wet Overige fiscale maatregelen 2019, Wet Bedrijfsleven 2019, Fiscale Vergroeningsmaatregelen 2019, Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen, Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel, Wet modernisering kleineondernemersregeling, Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet
december 14, 2018

Aandachtspunten jaarafsluiting

Aandachtspunten jaarafsluiting Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel in dienst nemen oudere werknemers Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers Leningen verstrekt aan personeel Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 55 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan hebt u mogelijk recht op een loonkostenvoordeel. Oudere werknemers: U hebt recht op dit loonkostenvoordeel bij het
december 14, 2018

Auto van de werkgever

Auto van de werkgever Er zijn een aantal wettelijke regels m.b.t. de (bestel)auto van de werkgever. Het maakt daarbij niet uit of u deze (bestel)auto least, koopt of huurt. Wanneer deze (bestel)auto ook voor privé ritten wordt gebruikt moet er in de salarisadministratie rekening worden gehouden met een bijtelling voor privé gebruik, tenzij het aantal privé kilometers maximaal uit komt op 500 per jaar. Om een bijtelling te voorkomen kunt u gebruik maken van een gesloten
december 14, 2018

Onbelaste (on)mogelijkheden

Onbelaste (on)mogelijkheden Het is mogelijk om onbelast geld of goederen te vergoeden of te verstrekken aan uw werknemers. Voor het kalenderjaar 2018 is deze zogenoemde 'vrije ruimte' of forfaitaire ruimte gemaximeerd op 1,2% van het fiscale loon. Dit is de zogenoemde Werkkostenregeling. Kijk goed na of u hier in 2018 optimaal gebruik van maakt. Er zitten ook risico's aan deze werkkostenregeling. Zie onderstaande voorbeelden. Voorbeeld 1 Stel het fiscale loon in 2018 binnen een
december 14, 2018

Jaarafsluiting 2018

Jaarwisseling 2018-2019 Wat gaan we doen? In de komende weken wordt het jaar 2018 afgesloten en wordt de salarisadministratie voor 2019 opgestart. Hier hebben wij uw hulp bij nodig! Afsluiting 2018: Voor het afsluiten van het jaar 2018 is het van groot belang dat we zeker weten dat er geen betalingen/verloningen meer te verwachten zijn. Wilt u controleren of één van onderstaande zaken van toepassing zijn: Zijn er nog nieuwe medewerkers, bonussen of andere betalingen te melden die
december 13, 2018

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is. Er bestaat een redelijke grond als om bedrijfseconomische redenen arbeidsplaatsen moeten vervallen. De redelijke termijn voor herplaatsing is gelijk aan de opzegtermijn die de werkgever voor de werknemer in acht moet nemen. Er is sprake van een passende functie wanneer deze aansluit bij de
december 13, 2018

Memorie van antwoord Belastingplan 2019

Het Belastingplan 2019 is, nadat het door de Tweede Kamer is aangenomen, in behandeling bij de Eerste Kamer. Voor het kerstreces zal de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen stemmen. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd. Belangrijke aandachtspunten zijn de volgende. Vanaf 2020 geldt voor een aantal aftrekposten een tariefmaatregel, zoals deze nu al geldt voor de aftrekbare kosten eigen woning. Het gaat om de ondernemersaftrek, de
december 13, 2018

Belastingdeel heffingskortingen

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. Iedereen, die in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de
december 13, 2018

Voortgang vervanging Wet DBA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan en om zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen sprake is van een dienstbetrekking. De maatregelen omvatten de volgende zaken: 1.

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder